Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

A. Informacje ogólne

1. Administratorem danych jest Z.P.U.H. Calamid Eksport-Import Marek Całka z siedziba w Polsce, 32-700 Bochnia, ul. Brodzińskiego 87. Ochrona informacji dotyczących Użytkowników naszego Serwisu jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, aby czuli się Państwo bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszej strony internetowej. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.
2. Firma Calamid może wykorzystywać pliki cookies, za każdym razem gdy użytkownik przegląda stronę internetową. Cookies to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer strony w celu rejestracji działalności użytkownika w czasie jego obecności na stronie.

B. Przetwarzanie informacji

Firma Calamid może zbirać, przechowywać i używać następujące dane osobowe:

1. adres IP komputera, położenie geograficzne, typ i wersję przeglądarki oraz informacje o systemie operacyjnym.
2. informacje wykorzystywane do pomiaru parametrów ruchu i oglądalności, monitorowania postępów i liczby wejść na stronę.
3. nazwę firmy, numer telefonu, adres mailowy, ktore zostały podane w formularzu kontaktowym.
4. imię i nazwisko, aders mailowy podane w celu subskrybcji newslettera.
5. informacje wprowadzone i generowane w trakcie używania strony.
6. informacje zawarte w komunikacji z nasza firmą za pośrednictwem strony.
7. wszelkie informacje personalne wysłane do firmy.

Przed powierzeniem nam danych osób trzecich jesteście Państwo zobligowani do dostarczenia zgody na przetwarzanie danych wymienionych osób.

C. Wykorzystanie informacji personalnych

Inormacje personalne dostarczone za pośrednictwem strony bedą wykorzystywane w celach określonych w polityce prywatności. Firma Calamid dane te potrzebuje w szczególności do:

1. zarejestrowania się w Serwisie.
2. personalizowania zawartości strony dla Państwa potrzeb.
3. umożliwienia wykorzystywania zawartości serwisu.
4. dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru.
5. dokonania rozliczeń.
6. komunikacji.
7. wysyłania newslettera oraz informacji handlowej.
8. korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).
9. zachowania bezpieczeństwa naszej strony.
10. dostarczania podmiotom informacji statystycznych o użytkownikach naszej strony.

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

D. Ujawnienie informacji personalnych

Dane osobowe mogą byc zarządzane przez naszych pracowników, doradców, agentów, dostawców w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, a w szczególności do:

1. w postepowaniu prawnym bądź wymaganych do wykonania czynności prawnych.
2. w celu ustalenia bądź egzekwowania prawa ustawowego (w tym dostarczenie informacji osobom trzecim w celach przeciwdziałania oszustwom i ryzyku kredytowemu).
3. poinformowania kupujących o sprzedawanych przez nas towarach.
4. wykorzystania informacji w drodze postępowania sądowego.

Dane osobowe Użytkowników, poza wyjątkami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.

 

E. Zewnętrzny transfer danych

1. informacje mogą przechowywane, wykorzystywane i transferowane pomiędzy państwami w których prowadzimy działalność gospodarczą;
2. informacje mogą zostać przetransferowane do państw które nie wymagają ochrony danych osobowych (obszar Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Rosja, Japonia, Chiny i Indie);
3. dane osobowe które Państwo publikują na naszej stronie internetowej mogą być dostępne w sieci internetowej na całym świecie, nie możemy chronić
tych danych przed użyciem przez osoby trzecie;
4. wyrażacie Państw zgodę na transfer danych osobowych o którym mowa w punkcie E polityki prywatności.

 

F. Zatrzymanie danych osobowych 

Punkt F okresla politykę i procedury stworzone w celu pozostania w zgodzie ze zobowiązaniami prawnymi wynikajacymi z przechowywania danych.

1. Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to wymagane.
2. Firma Calamid zatrzymuje dokumenty zawierajcace dane:

a) wymagane przez obowiązujące prawo,
b) kóre mogą być wymagane w przyszłości,
c) w celu stanowienia, egzekwowania oraz obrony naszych praw (także w celu przeciwdziałania oszustwom i ryzyku kredytowemu).

G. Bezpieczeństwo danych osobowych 

1. Podejmujemy właściwe techniczne oraz organizacyjne środki ostrożności w celu zapobiegania nadużyciom i stratom danych osobowych.
2. Informacje przechowywane sa na bezpiecznych (zahasłowanych) serwerach.
3. Zostali Państwo poinfomowani, że dane wysyłane za pośrednictwem sieci internetowej nie sa w pełni bezpieczne.

H. Zmiany Polityki Prywatności

Firma Calamid zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności będziemy informować na stronach serwisu.

I. Państwa prawa oraz uaktualnienie danych.

Firma Calamid zapewnia użytkownikom przekazującym dane osobowe prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt mailowy na adres: www.calamid.pl bądź www.calamid.com

J. Obce strony internetowe 

Nasza strona internetowa może zawierać odwołania do obcych stron internetowych, za politykę prywatności których firma Calamid nie odpowiada.

M. Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies to małe pliki umożliwiające urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.